Recente reacties

  Archief

  Categorieën

  • Geen categorieën

  Heb je nood aan
  studiebegeleiding een studieplek structuur planning
  ?

  Het Studiehuis

  Een woordje uitleg

  1
  2
  3
  4
  5

  Het Studiehuis is een georganiseerde, rustige werkplek waar jongeren uit het secundair onderwijs onder begeleiding hun schoolwerk kunnen maken. Het is niet voor iedere jongere vanzelfsprekend om hier thuis aan te werken. De belemmeringen zijn uiteenlopend en individueel verschillend: een gsm, computer of tablet vol leuke spelletjes en apps, niemand die je vertelt door te werken of geen idee hoe te beginnen aan een taak.

   

  In Het Studiehuis werken we vele van deze belemmeringen weg. We bieden een rustige, georganiseerde omgeving aan om in te werken. Er zijn vijf studieplekken voorzien. Meteen na school kan je in Het Studiehuis terecht. Door de centrale ligging aan de Vesten is het gemakkelijk bereikbaar. Op die manier kan er snel gestart worden met het schoolwerk en is er daarna nog tijd voor andere zaken.

  Welkom in Het Studiehuis,
  Jouw plek om te leren
  leren plannen studeren samenvatten structureren

  Kennismaking en evaluatiegesprek

  Elke begeleiding start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en een begeleidingsplan wordt opgesteld. Afhankelijk van het begeleidingsplan wordt een evaluatiegesprek gepland. We bekijken er in welke mate de vooropgestelde doelen werden bereikt en op welke manier de begeleiding het best verder kan verlopen.

  Doelgroep

  Iets voor jou?

  Het Studiehuis begeleidt jongeren uit het secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO) die …

  ... nood hebben aan een studieplek zonder afleiding.

  Jouw kind vindt thuis geen geschikte plek om schoolwerk te maken. Hij/zij wordt steeds afgeleid door een broer, zus of vrienden aan de deur. Facebook, Twitter, Pokémon Go ... krijgen te veel aandacht.

  ... nood hebben aan begeleiding.

  Jouw kind weet niet goed hoe te starten met schoolwerk, heeft geregeld een vraag of heeft iemand nodig die hem/haar kan motiveren.

  ... nood hebben aan een efficiënte studiehouding.

  Jouw kind studeert door minutenlang naar een blad te staren maar neemt de inhoud ervan niet op. Hoofd- en bijzaken kan hij/zij moeilijk onderscheiden en noteren tijdens het studeren gebeurt zelden of nooit.

  ... nood hebben aan structuur en planning.

  De boekentas is een chaos en schoolwerk blijft liggen tot de dag voordien. Het planningsonderdeel in de agenda blijft leeg.

  Een begeleiding door Het Studiehuis heeft als doel de schoolresultaten te verbeteren. Dit doen we door te werken aan een efficiënte studiehouding in een gestructureerde omgeving. Het Studiehuis biedt begeleiding op maat aan in lijn met de capaciteiten en mogelijkheden van uw kind. De begeleiding kan niet tot doel hebben uw kind op een hoger onderwijsniveau te laten functioneren dan wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Om de gewenste resultaten te behalen is het belangrijk doelen te stellen en verwachtingen uit te spreken. Daarom begint elke begeleiding door Het Studiehuis met een kennismakingsgesprek.

  Onze begeleiders

  Wie wij zijn!

  /

  Praktisch

  Openingsuren en kostprijs

  Openingsuren

  Het Studiehuis vzw biedt volgende sessies aan:
  Maandag:          16.30 – 18 uur
  Dinsdag:            16.30 – 18 uur
  Woensdag:        13.30 – 15 uur
  Donderdag:       16.30 – 18 uur
  Zaterdag:           10 – 11.30 uur
  De studenten zijn op maandag, dinsdag en donderdag een half uur op voorhand welkom om even tot rust te komen.
  We stellen ons indien nodig graag flexibel op. Tijdens het kennismakingsgesprek kan er bekeken worden om eventueel af te wijken van de voorgestelde uren.

  Tarieven

  De kostprijs van één studiesessie bedraagt 30 euro.
  Een 12-beurtenkaart kost 320 euro.
  Wanneer meerdere leden uit één gezin begeleiding volgen, gelden kortingstarieven.

  Contacteer ons

  Laat zeker niet na om ons te contacteren bij vragen of interesse!

  Kennismakingsgesprek

  Contacteer ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

  CONTACTEER ONS

  info@hetstudiehuis.be
  0478 45 64 54

  Ons huis

  Het Studiehuis vzw
  Schuttersvest 40
  2800 Mechelen
  België

  Beste bezoeker, beste ouder

   

  Op dit moment worden er geen nieuwe begeleidingen opgestart en kunnen wij niet meedelen wanneer we terug opstarten.


  Voor verdere vragen, neem gerust contact op via info@hetstudiehuis.be.

  error: Content is protected !!